Τα λιπαντικά μας G.R.O.(GLOBAL RACING OIL) τα οποία αντιπροσωπεύουμε στην Κρήτη εισάγονται συσκευασμένα κι είναι πρωτογενή και πιστοποιημένα με ISO 9001 και 14001.

 

 

Το εργοστάσιο G.R.O. (Θυγατρική της COGELSA) παράγει όλους τους τύπους λιπαντικών για κινητήρες με μεγάλα φορτία και καταπονήσεις φορτηγά-χωματουργικά-λεωφορεία-ναυτικές εφαρμογές-γεωργικά μηχανήματα-υδραυλικά συστήματα-ειδικά γράσα-βαλβολίνες-σπρέυ κλπ.

 

 

Η σωστή λίπανση εγγυάται τη λειτουργία των κινητήρων και την οικονομία λόγω των μεγάλων διαστημάτων αλλαγής.