Η εταιρεία "ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΜΑΝΙΑΔΗΣ Α.Ε" είναι μια καινούργια εταιρεία στο χώρο του ρεκτιφιέ που άρχισε να λειτουργεί στις νέες της εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου οδός Δ-Κ γωνία, τετράγωνο 13 (δίπλα από Καθέρη αποσύρσεις και Γρύλος γεωργικά εφόδια). Αν και ξεκινήσαμε το Νοέμβριο του 2007 δεν είμαστε καθόλου νέοι στο χώρο καθώς η εταιρεία αυτή δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση τριών εταιρειών που προϋπήρχαν στο χώρο της επισκευής των κινητήρων τουλάχιστον πενήντα χρόνια. Οι εταιρείες αυτές ήταν: